VOOR DE OPERATIE DIENT U:

 

- uw dier vanaf 8 uur ervoor nuchter te houdenwat betreft eten en 4 uur ervoor wat betreft drinken.

- ons te informeren over eventuele allergische reacties uit het verleden of andere belangrijke elementenuit de medische

  voorgeschiedenis (hartproblematik, longproblemen, nierinsufficientie..) en huidigemedicatie.

- uw dier proper binnen te brengen (niet vol slijk of modder of nat) en vlak ervoor nog even uitlaten.

- eventuele foto’s en laboresultaten met betrekking tot de huidige aandoening (laten) bezorgen.

Huisdierchirurgie-Verdonck bvba    Appelkantstraat 49    2530 Boechout (B)     Tel + 32 (0)3 455 46 40   Disclaimer     Algemene Voorwaarden

 

- uw dier vanaf 8 uur ervoor nuchter te houdenwat betreft eten en 4 uur ervoor wat betreft drinken

- ons te informeren over eventuele allergische reacties uit het verleden of andere belangrijke

  elementenuit de medische voorgeschiedenis (hartproblematik, longproblemen, nierinsufficientie..)

  en huidigemedicatie.

- uw dier proper binnen te brengen (niet vol slijk of modder of nat) en vlak ervoor nog even uitlaten

- eventuele foto’s en laboresultaten met betrekking tot de huidige aandoening (laten) bezorgen.

Huisdierchirurgie-Verdonck bvba  Appelkantstraat 49  2530 Boechout (B)  Tel + 32 (0)3 455 46 40

           Disclaimer Algemene Voorwaarden

 

- uw dier vanaf 8 uur ervoor nuchter te houden

  wat betreft eten en 4 uur ervoor wat betreft

  drinken

- ons te informeren over eventuele allergische

  reacties uit het verleden of andere belangrijke

  elementenuit de medische voorgeschiedenis

  (hartproblematik, longproblemen,

   nierinsufficiëntie,…) en huidigemedicatie

- uw dier proper binnen te brengen (niet vol

  slijk of modder of nat) en vlak ervoor nog

  even uitlaten

- eventuele foto’s en laboresultaten met

  betrekking tot de huidige aandoening (laten)

  bezorgen.

Huisdierchirurgie-Verdonck bvba  Appelkantstraat 49  2530 Boechout (B)  Tel + 32 (0)3 455 46 40

   Disclaimer Algemene Voorwaarden