KNIE:

          - GESCHEURDE VOORSTE

            KRUISBAND

          - PATELLA  LUXATIE

 

 

 

WAT IS DIT ?

 

Anders dan bij de mens waar kruisbandproblematiek vaak een éénmalige traumatische gebeurtenis is tgv sportongevallen (voetbal, skieën..) treffen we bij de hond een hele reeks voorbestemmingen (veroorzaakt door de mens door de selectie op uiterlijke vormen om rassen te verkrijgen) die ervoor zorgen dat de voorste kruisband chronisch overbelast raakt waardoor zijn vezels (als een touw dat continu met een te groot gewicht belast wordt) geleidelijk aan gaan uitrekken, steeds meer en meer uitrafelen en uiteindelijk volledig doorscheuren.

 

 

 

 

 

Gescheurde voorste kruisband

Gezien het grote verschil in ontstaansgeschiedenis van het letsel is de meest effectieve chirurgische aanpak bij de hond dan ook heel anders dan bij de mens.

Zelf Fysiotherapie

klik hier

Operaties:

TPLO

TTA

KUNSTBAND

 

 

 

- uw dier vanaf 8 uur ervoor nuchter te

  houden wat betreft eten en 4 uur ervoor

  wat betreft drinken

- ons te informeren over eventuele

  allergische reacties uit het verleden of

  andere belangrijke elementen uit de

  medische voorgeschiedenis

  (hartproblematiek, longproblemen,

  nierinsufficiëntie,…) en huidige medicatie

- uw dier proper binnen te brengen

  (niet vol slijk of modder of nat) en vlak

  ervoor nog even uitlaten

- eventuele foto’s en laboresultaten met

  betrekking tot de huidige aandoening

  (laten) bezorgen

Voor de operatie dient u:

Is dit een complicatie

of is dit

normaal ?

Patella luxatie

Zelf Fysiotherapie

klik hier

WAT IS DIT ?

 

 

- uw dier vanaf 8 uur ervoor nuchter te

  houden wat betreft eten en 4 uur ervoor

  wat betreft drinken

- ons te informeren over eventuele

  allergische reacties uit het verleden of

  andere belangrijke elementen uit de

  medische voorgeschiedenis

  (hartproblematiek, longproblemen,

  nierinsufficiëntie,…) en huidige medicatie

- uw dier proper binnen te brengen

  (niet vol slijk of modder of nat) en vlak

  ervoor nog even uitlaten

- eventuele foto’s en laboresultaten met

  betrekking tot de huidige aandoening

  (laten) bezorgen

Voor de operatie dient u:

Het uitglippen van de knieschijf uit zijn groeve komt voor in verschillende gradaties, waarbij het vaak zo is dat de aandoening tijdens het opgroeien en verdere leven progressief verergert.

De eerste tekenen zijn vaak een plots blokkeren van de knie tijdens de wandeling, waarbij de poot even opgetrokken blijft en na strekken de knieschijf terug op zijn plaats springt (graad 2).

Vanaf graad 3 lopen de dieren met een typische cowboy-achtige houding waarbij de knieën in een O-figuur, de hielen naar buiten en de tenen naar binnen gehouden worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van de gradatie van patellaluxatie kiezen we voor een „eenvoudige” techniek (4Tmethode), dan wel voor een correctie van de uitlijning van het lidmaat (correctieve osteotomie)

Huisdierchirurgie-Verdonck bvba    Appelkantstraat 49    2530 Boechout (B)     Tel + 32 (0)3 455 46 40   Disclaimer     Algemene Voorwaarden

Gezien het grote verschil in ontstaansgeschiedenis van het letsel is de meest effectieve chirurgische aanpak bij de hond dan ook heel anders dan bij de mens.

Huisdierchirurgie-Verdonck bvba  Appelkantstraat 49  2530 Boechout (B)  Tel + 32 (0)3 454 46 40

           Disclaimer Algemene Voorwaarden

Huisdierchirurgie-Verdonck bvba  Appelkantstraat 49  2530 Boechout (B)  Tel + 32 (0)3 454 46 40

   Disclaimer Algemene Voorwaarden