Patellaluxatie:


De patella of knieschijf is een verbening van de eindpees van de quadricepsspier bedoeld om rechtstreekse wrijvingseffecten van de pees over het einde van het dijbeen de vermijden. Hiertoe is de knieschijf bekleed met een laagje kraakbeen en glijdt ze in een eveneens met kraakbeen beklede groeve van het dijbeen. Teveel wordt gedacht dat patellaluxatie voornamelijk wordt veroorzaakt door een te ondiepe groeve. In de meeste gevallen wordt dan ook  de groeve uitgediept al danniet in combinatie met een verplaatsing van de aanhechting van de pees. In werkelijkheid is de patella vaak het slachtoffer van standafwijkingen waardoor ze uit haar normale verloop geforceerd wordt. LPL staat voor laterale patellaluxatie (naar de zijkant van het lichaam), MPL voor mediale (naar de binnenkant van het lichaam).

  1. retroversie van het femorale hoofd geeft MPL

  2. torsie in de distale femur (interne torsie geeft MPL, externe LPL)

  3. varus/valgus van de distale femur geeft resp MPL/LPL

  4. echte genu varum/valgum resp MPL/LPL

  5. abnormale positie van de tuberositas tibiae waar de patellapees aanhecht (laterale stand geeft LPL, medial MPL)

  6. endo- exotorsie van de distale tibia (MPL/LPL)


    Het is duidelijk dat deze gevarieerde pathogenese aanleiding zou moeten geven tot een even gevarieerde aanpak, aangepast aan de oorzaak.

In onze praktijk streven we na om de pathogenese specifiek in het geval van uw dier, door een nauwgezet preoperatief onderzoek, te achterhalen. Indien de standafwijking binnen bepaalde normen valt gebruiken we de traditionele technieken (sulcoplastie, verplaatsing van de tuberositas tibiae, verplaatsing insertie rectus femoris, relaxatie fascia aan de luxerende zijde aanspanning aan de andere kant. Indien echter de standafwijking boven een bepaalde norm valt zullen wij u adviseren om het probleem bij de bron aan te pakken en de standafwijking te corrigeren op het niveau van de beenderen die het probleem veroorzaken. Het is immers logisch dat een knieschijf die in een diepere groeve geforceerd wordt, maar die nog steeds krachten ondervindt die haar te hard tegen een van de zijkanten drukt, op een langere termijn arthrose en kraakbeenschade veroorzaakt.

Na zorgvuldig uitmeten op de digitale computerbeelden worden de beenderen gecorrigeerd.

 Nabehandelingnabehandeling_patellalux.htmlshapeimage_1_link_0
 


      Terug


      Terug naar home