HEUP:

          - HEUPDYSPLASIE

          - HEUPLUXATIE

          - HEUPFRACTUUR

 

 

 

 

Heupdysplasie

WAT IS DIT ?

 

 

Dysplasie betekent "het niet op elkaar afgestemd groeien van de 2 helften van een gewricht".

Doordat de beide helften van het gewricht niet goed in elkaar passen, blijft de heupkop niet in de kom en geraakt het gewricht hoe langer hoe meer beschadigd, wat zorgt voor chronische pijn en moeilijke voortbeweging.

 

 

 

Zelf Fysiotherapie

klik hier

 

- uw dier vanaf 8 uur ervoor nuchter te

  houden wat betreft eten en 4 uur ervoor

  wat betreft drinken

- ons te informeren over eventuele

  allergische reacties uit het verleden of

  andere belangrijke elementen uit de

  medische voorgeschiedenis

  (hartproblematiek, longproblemen,

  nierinsufficiëntie,…) en huidige medicatie

- uw dier proper binnen te brengen

  (niet vol slijk of modder of nat) en vlak

  ervoor nog even uitlaten

- eventuele foto’s en laboresultaten met

  betrekking tot de huidige aandoening

  (laten) bezorgen

Voor de operatie dient u:

Heupluxatie

WAT IS DIT ?

 

Een ontwrichte heup (= heupluxatie) ontstaat steeds door een trauma. Het is echter belangrijk in te schatten in welke mate een vooraf bestaand probleem, zoals heupdysplasie een dieperliggende oorzaak is en het trauma slechts de aanleiding. Een niet dysplastische heup, die bij het trauma geen kraakbeenbeschadiging of fracturen heeft opgelopen, zullen we steeds proberen terug op zijn plaats te brengen en te fixeren. Het type fixatietechniek hangt af van de grootte van het dier: proximalisatie gluteus profundus werkt zeer goed bij lichtere dieren, terwijl we voor erg zware dieren eerder een toggle pin gaan gebruiken. Ingeval het heupgewricht te sterk beschadigd is, gaan we opteren voor verwijdering van de heupkop of een heupprothese.

Zelf Fysiotherapie

klik hier

 

Heupluxatie

 

 

 

 

 

- uw dier vanaf 8 uur ervoor nuchter te

  houden wat betreft eten en 4 uur ervoor

  wat betreft drinken

- ons te informeren over eventuele

  allergische reacties uit het verleden of

  andere belangrijke elementen uit de

  medische voorgeschiedenis

  (hartproblematiek, longproblemen,

  nierinsufficiëntie,…) en huidige medicatie

- uw dier proper binnen te brengen

  (niet vol slijk of modder of nat) en vlak

  ervoor nog even uitlaten

- eventuele foto’s en laboresultaten met

  betrekking tot de huidige aandoening

  (laten) bezorgen

Voor de operatie dient u:

Heupfractuur

WAT IS DIT ?

 

Botbreuken ontstaan meestal door een uitwendig trauma. Fracturen die een grote kans hebben om spontaan te genezen, gaan we conservatief behandelen (benchrust, spalk, intapen…). Indien de kans op niet of fout helen te groot is, zullen we een ingreep aanraden. Om te beslissen hoe we ze gaan herstellen, houden we rekening met factoren als leeftijd, activiteitsniveau, gewicht van het dier, type en plaats fractuur, maar ook een inschatting van hoe gemakkelijk de nabehandeling in de specifieke thuissituatie kan verlopen.

We beschikken over alle bestaande soorten van fixatiemateriaal: pinnen, interlocking nails, cerclage, AO-platen, Locking platen, lineaire externe fixatoren, circulaire (Ilizarov),...

 

Heupfractuur

 

 

 

 

Zelf Fysiotherapie

klik hier

 

- uw dier vanaf 8 uur ervoor nuchter te

  houden wat betreft eten en 4 uur ervoor

  wat betreft drinken

- ons te informeren over eventuele

  allergische reacties uit het verleden of

  andere belangrijke elementen uit de

  medische voorgeschiedenis

  (hartproblematiek, longproblemen,

  nierinsufficiëntie,…) en huidige medicatie

- uw dier proper binnen te brengen

  (niet vol slijk of modder of nat) en vlak

  ervoor nog even uitlaten

- eventuele foto’s en laboresultaten met

  betrekking tot de huidige aandoening

  (laten) bezorgen

Voor de operatie dient u:

Huisdierchirurgie-Verdonck bvba    Appelkantstraat 49    2530 Boechout (B)     Tel + 32 (0)3 455 46 40   Disclaimer     Algemene Voorwaarden

Huisdierchirurgie-Verdonck bvba  Appelkantstraat 49  2530 Boechout (B)  Tel + 32 (0)3 454 46 40

           Disclaimer Algemene Voorwaarden

Huisdierchirurgie-Verdonck bvba  Appelkantstraat 49  2530 Boechout (B)  Tel + 32 (0)3 454 46 40

   Disclaimer Algemene Voorwaarden